Solak çocuğu zorla sağa yönlendirmek ! – Solaklar.NET

Solak çocuğu zorla sağa yönlendirmek !

Solaklar çocuklar, özellikle de yazmak için sağ ellerine alıştırılmaya çalışıldıklarında sorun yaşıyorlar. Ergoterapist Sula Papadopulu, soldan sağa geçirilme eğitiminin, hafıza sorunlarına, konuşma, okuma güçlüklerine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Genel itibariyle solaklar gelişmiş toplumşlarda artık günümüzde sağ ellerini kullanmaya teşvik edilmiyor. Bu daha ziyade geçmiş yıllarda, bilinçsizce yapılıyordu. Solak çocukların elindeki kalem alınıp, sağ ele tutturuluyordu.

Solak çocuklar eğitimde gözetilmiyor

Sula Papadopulu, öğretmenlerin solak çocuklara yönelik eğitim almadıklarını ve bunun müfredatlarda da gözetilmediğini, bu nedenle özellikle ebeveyn ve öğretmenlerin çocukları iyi gözlemlemeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzman, ebeveynlerin çocuğun hangi eliyle aktif olduğuna ve hangisini sadece bir şeyi tutmak için kullandığına dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor. Papadopulu, oyuncak ya da her hangi bir objeyi ortaya bırakmak ve çocuğun hangi elle almaya çalıştığını tespit ederek bunun anlaşılabileceğini kaydediyor.

Sol el kötü, sağ el iyi mi?

Solaklığın kötü, sağ eli kullanmanın ise iyi olduğu şeklindeki yaygın inanç çok eskilere dayanıyor. Araştırmalar bunun geçmişinin eski Yunan’a kadar uzandığını gösteriyor.

Batıl inançlar üzerine yapılan araştırmalar, solaklığın daha çok şeytan ve büyü işleriyle birlikte anıldığını ortaya koyuyor. Ortaçağ’da cadıların sol elle haç çıkardığına inanılırken, bu dönemde solakların kovalandığı, hatta öldürüldüğü kaydediliyor.

Almanya’da solaklar için ilk danışma merkezini kuran psikoterapist Barbara Sattler, solaklık üzerine yazığı kitabında, Hrıstiyanlık geleneğinde birçok iş için sağ elin tercih edildiğini, ancak solaklığın yasaklanmadığına dikkat çekiyor.

Sattler’in solaklık üzerine yaptığı araştırmalar, eskiye kıyasla günümüzde solakların sayısının arttığını, yüzde elliye ulaştığını ortaya koyuyor.