Kışın doğan erkek çocuklarda solaklık daha fazla – Solaklar.NET

Kışın doğan erkek çocuklarda solaklık daha fazla

Yeni yapılan bilimsel bir araştırmaya göre Kasım, Aralık veya Ocak ayında doğan erkekler diğer aylarda doğan erkeklere oranla solak olmaya daha yatkınlar.

Genetik açıdan halen tartışmaya açık olsa da, Viyana Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nden bilim insanları erkeklerde hormonlara bağlı olarak solaklığı arttıran doğrudan olmayan bir kanıt buldular.

Psikolog Ulrich Tran ve meslektaşları bulgularını Cortex bilim dergisinde yayınladı. Günümüzde yapılan çoğu iş sağlaklar için tasarlanıyor ve sağ elle yapılıyor. Genel olarak toplumun % 90’ı sağlak ve %10’u solak olur diye biliniyor.

Ulrich Tran, Stefan Stieger ve Martin Voracek 13,000 yetişkini içeren Avusturya ve Almanya’dan toplanan iki büyük ve bağımsız çalışmanın örnekleri birleştirildi. Bu sayede modern genetik çalışmalarda olduğu gibi keşif ve replikasyon numune tasarımları standart alınarak çalışmanın tekrarlanabilirliği ve doğruluğu kanıtlandı.

solakbebek

KADINLARIN %7.5’İ ERKEKLERİN %8.8’İ SOLAK
Yapılan araştırmaya göre kadınların % 7,5’i ve erkeklerin % 8.8’i solak. “Araştırmada Kasım, Aralık ve Ocak ayında doğan erkeklerde Şubat’tan Ekime kadar olan süreçte % 8.2 olan ortalama % 10,5’a çıktığını görünce şaşırdık,”diyor araştırmanın baş yazarı Ulrich Tran. Embriyonik gelişimde hormonal etki “Kasım’dan Ocak’a kadar olan süreçte doğum mevsiminden kaynaklan bağıl karanlık solaklık doğrudan bağlantılı değil. Biz Mayıs’tan Temmuz’a bağıl aydınlığın merkezden uzak bir sebebi olduğunu varsayıyoruz,”diyor Ulrich Tran. 1980’lerde Amerikan nörologlar Norman Geschwind ve Albert Galaburda, testosteronun embriyonik gelişim sürecinde beynin sol küresinin olgunlaşmasını geciktirdiği teoremini ortaya attılar. Normalde sağlaklarda sol beyin küresi baskınken, solaklarda sağ beyin küresi baskın.

SOLAKLIK SADECE ERKEKLERDE DEĞİŞİYOR
Erkek fetüslerde dişi fetüslere göre döl yatağı testesteron seviyeleri daha yüksek. Buna rağmen annenin testesteron seviyesi ve diğer dış faktörler döl yatağı testesteron seviyesini etkileyebilir. Özellikle daha fazla gün ışığı olan zamanlarda testesteron seviyesi arttığından mevsimsel etki makul bir açıklama olabilir. Önceki araştırmalarda sübjeye bağlı olan çalışmalar karışık ve yeterli kanır sunmuyordu. Buna rağmen hangi ayların erkek ve kadınlar için etkileri bilinmiyordu. Fakat yeni bulgular küçük de olsa tekrar edilebilir ve dayanıklı olarak sağlaklık ve solaklığı sadece erkeklerde değiştiğini gösteriyor.

Sonuçlar hormon tabanlı verilerler tutarlılık gösteriyor. Hangi elimizi kullanacağımız gelecek çalışmalarda daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Kaynak: www.gercekbilim.com